Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Bild på nollning i park med studenter i overaller

Studentkultur

Studentkulturen består av många saker. Mötesplatser, event, föreningar, kläder, traditioner, kuriosa och mycket mer. På följande sidor kan du bekanta dig med de olika inslagen i studentkulturen vid Linköpings universitet.

Bild på nollning i park med studenter i overaller