Hållbar studentkultur

Hållbar festkultur

Kollektivet, Kårallen, Ryds Herrgård, Trappan, Örat och Kårhusett är Kårservice sex kårhus vid Linköpings Universitet som ägs av de tre kårerna, Consensus, LinTek och StuFF. Kårservice ansvarar för drift och säkerhet i kårhusen. Kårservice arbetar nära kårerna och studenterna och tillsammans hjälps vi åt att skapa förutsättningar för att studentlivet ska bli så bra och tryggt som möjligt för alla.

Under alla tillställningar hos oss jobbar Kårservice och vår personal för att alla besökare ska ha roligt och må bra i kårhusen ända tills Stad i Ljus.

 • Vi har nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.
 • På våra kårhus följer vi svensk alkohollag, detta innebär att du inte får bli för berusad, ta med egen alkohol in på våra kårhus och inte uppträda störande. Alla kårhusen följer alkohollagen och tillämpar ansvarsfull alkoholservering vid varje evenemang. Vattenstationer finns alltid tillgängliga, använd dem! Läs mer om alkohollagen här!
 • Skulle en situation som känns otrygg uppstå finns dagsansvarig/serveringsansvarig på plats som du kan kontakta direkt. De har tröjor eller skjortor som visar vilka de är. Du kan ta kontakt via barerna för att bli hänvisad vidare till ansvarig för kvällen. Under nattklubbsverksamhet finns vakter på plats för din trygghet som gärna hjälper till vid alla situationer.
 • Om du inte vill eller har möjlighet att ta kontakt direkt med ansvarig på plats kan du fylla i Kårhusens trygghetsformulär. Om du vill kontaktar vi dig och hjälper dig vidare för att få den hjälp och det stöd du behöver. Vi är också i tacksamma för din input om något känns otryggt generellt så vi kan arbeta för att göra det tryggare.
 • Kårhusen och Kårerna samarbetar med Studenthälsan på LiU. Om du som student känner att du behöver någon att prata med kan de vara till stor hjälp! Info om Studenthälsan kan du hitta här.

Dare to Care

Initiativet tillsammans med RFSU har som syfte att förse studentlivets besökare och arrangörer med verktyg i form av information, kommunikation och utbildning för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Bakom initiativet står Kårservice tillsammans med de tre studentkårerna; Consensus, StuFF och LinTek,  Förenade Festerier i Linköping och Norrköping samt Studenthälsan.

Läs RFSUs artikel om Dare to Care i studentlivet vid LiU

Detta kan vara bra att tänka på:

 • Tänk efter före
 • Hellre omtänksam än misstänksam
 • Sök kontakt
 • Våga vara först
 • Bryt situationen
 • Det är aldrig för sent

Det finns material för er att ladda ner, till en fest, sammankomst eller träff, som ni gärna får sätta upp och sprida – desto fler vi är som vågar bry oss, desto tryggare studentliv får vi.

Material finns att ladda ner här.

Knarkfritt campus

På Linköpings universitet tror vi på ett drogfritt campus. Att värna om varandra och om oss själva är viktigt. Vi som är aktiva inom denna kampanj är studentkårerna (Consensus, LinTek och StuFF), Kårservice och Studenthälsan vid Linköpings universitet.

Nedan följer mer text kopplat till de olika påståendena samt länkar du kan följa för att få hjälp. Missa inte heller att LiUs egen studenthälsa också finns tillgänglig som första instans samt är gratis för dig som studerar vid Linköpings universitet.

Läs mer om kampanjen här.

Otryggt beteende

Om någon orsakar en händelse som äventyrar tryggheten för någon vidtas en eller flera av följande åtgärder:

 • Avvisad för kvällen av ansvarig och/eller vakt – Detta innebär att du inte är välkommen för resten av kvällen, men är välkommen andra kvällar.
 • Gult kort – Detta innebär att du får ett fysiskt kort i handen av ansvarig/vakt. Du blir avvisad för kvällen och framtida kvällar på samtliga kårhus tills att du kontaktat ansvarig Driftchef på berört kårhus. Vid kontakt med Driftchef bokas det in ett möte för vidare information.
 • Polisanmälan

Mer information om portning finns här.

Agenda 2030

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet.

För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice. Läs mer om om vårt arbete här!

Translate »