Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Bild på orkester som går i stan bland publik

Välkommen till

Studentlivet.se

– Din guide till det studiesociala livet vid Linköpings universitet

Bild på orkester som går i stan bland publik

Välkommen till

Studentlivet.se

– Din guide till det studiesociala livet vid Linköpings universitet

Studentlivet.se är en informationsplattform som ska underlätta och tillgängliggöra information och studiesociala aktiviteter för alla studenter vid LiU. Här kan du läsa om allt som händer, föreningar, event, boende och framtid.

 

Syftet med denna mötesplats är att underlätta navigeringen i myllret av information om allt som hör till studentlivet vid LiU.

 

studentlivet.se utvecklas och förvaltas av

Kårservice logotyp