Fakulteter/kårer/sektioner

LiU:s ekosystem av föreningar

I studentlivet stöter du på en mängd olika föreningar och projekt. Men hur hänger de ihop? Alla föreningar är ideella föreningar som även är LUST-godkända, vilket bland annat innebär att de ska vara demokratiska, bestå av en majoritet av studenter och därmed erhåller de vissa fördelar och får verka vid LiU. Många föreningar driver projekt som också syns, förutom själva föreningen.

Det finns olika typer av föreningar vid universitetet och här reder vi ut begreppen:

Studentkår

Enligt studentkårsförordningen måste det vid varje lärosäte finnas minst en studentkår, och studenkåren finns till för att hjälpa dig som student (ungefär som ett fackförbund). I samma förordning står det också att studentkåren måste representera dig även fast du inte är medlem, och du kan alltid gå till kåren om du behöver hjälp med något kopplat till studierna. Studentkårer är ideella föreningar som ofta tar ut en avgift för att vara medlem, vid LiU får du också många förmåner som medlem (t.ex. rabatt på festbiljett och mat på kårhusen). Eftersom studentkåren måste finnas får studentkårerna också pengar av LiU för att bedriva sitt arbete och t.ex. heltidsanställa studenter. Studentkåren arbetar med att samordna utbildningsbevakningen, bevaka studenternas arbetsmiljö och har hand om studiesociala frågor. Det finns tre kårer vid LiU: LinTek (tekniska fakulteten), Consensus (medicinska fakulteten) och StuFF (området utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet).  Mer om dem finns att läsa här.

Sektion

En sektion är en ideell förening kopplad till ett program på LiU. Sektionens uppdrag liknar kårernas, men de fyller också en stor studiesocial funktion då de skapar gemenskap för programmets studenter. Tillsammans med kårerna arbetar de med utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. De erhåller vissa bidrag från kårerna för samarbetet kring de här frågorna. Mer om sektionerna kan du läsa här.

Studentföreningar

En studentförening är helt obunden och kan bestå av studenter från vilken fakultet eller program som helst. De kretsar oftast kring ett specifikt intresse. De genomför aktiviteter och event för både sina medlemmar och ibland även icke-medlemmar. Föreningarna får in pengar genom medlemskapsavgifter eller olika former av bidrag.

Translate »