Orbi FAQ för föreningar/arrangörer

 • Varför är det viktigt att vi lägger in information om vår förening i Orbi? 
  För att studentlivet ska vara en inkluderande plats för alla studenter vid LiU är det viktigt att man ser vad man kan bli en del av.
  Det är bra marknadsföring för er förening, samt ökar det er möjlighet att värva nya medlemmar om ni på en bred plattform kan visa upp att ni finns.
  Informationen ni lägger in i Orbi, speglas upp på studentlivet.se – som är en officiell webbplattform.
 • Hur skapar jag ett konto för min förening på Orbi?
  • Ni mailar till liu@orbiapp.io :
   • Föreningsnamn
   • Plats i skolans ekosystem (centralt -> studentkår -> sektion / eller fristående förening)
   • Emailadress att bjuda in
 • Är det dyrare med Orbi än andra lösningar? 
  • Jämfört med andra digitala biljettsystem är avgiften markant lägre via Orbi (1.5:- + 1,5% per såld biljett). Modellen bygger på att kunna erbjuda biljettsystemet till självkostnadspris, dvs utan marginaler till Orbi. Orbi bygger istället sin affär på att koppla ihop fler och fler näringslivsgrupper och universitet i ett ekosystem där företag kan orientera sig och synas – vilket i sin tur faktiskt genererar intäkter tillbaka till sektionen.
  • Jämför ni mot pappersbiljetter kommer dock avgiften alltid vara högre, men här måste man också värdera hur mycket mer effektivt det blir för er som förening, men kanske än mer hur mycket tid studenterna sparar när man slipper stå i kö och bege sig någonstans fysiskt. Det finns exempel där skolor skjutit över avgiften på studenten – dvs höjt priset några kronor, men ändå kommit ut med nöjda studenter som slipper köa.
  • Gällande avgifter så återbetalas dessa när ni returnerar biljetter – så skulle ni ex behöva ställa in ett event kommer ni inte ha några kostnader från Orbi som kvarstår efter att det är slutfört.
 • Kommer det att bli krav på Orbi som digital biljettlösning på kårhusen? 
  rån 1 juli kommer vi av flera anledningar införa krav på digitala biljetter. Detta främst för att underlätta hantering av biljetter, att föreningen får bättre kontroll över ekonomin, slippa pappersbiljetter som enkelt kan tappas bort eller förfalskas/kopieras/präglas, snabbare hantering för vakterna/personal vid insläpp och direkt koppling mot kårernas medlemsystem.
  Sen finns en stor önskan hos den breda målgruppen av studenter att slippa de fysiska köerna.
 • Hur hanterar Orbi GDPR? 
  • Orbi:s integritetspolicy finns att läsa här: https://orbiapp.io/privacy-policy
 • Vart ska vi vända oss om vi har frågor angående tekniska detaljer detaljer kring appen? 
  Direkta frågor kring ert föreningskonto, betalningsdetaljer, paketerbjudanden, rabatter osv, sker direkt med Orbi. De är ett fristående företag med egen hantering av support.
 • Hur gör man för alumner att kunna köpa biljett?
  Alumner kan registrera sig under en del i ekosystemet som heter “alumner” – den finns som alternativ bland övriga skolor vid registrering. Därefter skickar ni bara länken till det event som Alumnen ska komma åt (ni kan kopiera unika länkar till varje event via Orbi-dashboarden).
 • När får man pengarna från sin biljettförsäljning?
  Förinställt är att man får veckovisa utbetalningar med 7 dagars eftersläpning. Perioderna stäcker sig från mån-sön, varpå en utbetalning initieras. Varje utbetalning genererar också en PDF som kassören enkelt kan ladda hem för att göra bokföringen superenkel.
 • Hur hanterar man förköp?
  Förköp går att hantera på olika sätt beroende på behov – men ni kan enkelt skapa förköpsgrupper via Orbi Membership – där ni kan skapa en stängd grupp som man måste ansöka om att gå med i. Väl insläppta och godkända i gruppen kan ni därefter erbjuda alla medlemmar där förtur till biljetterna.
 • Kan studenter köpa en biljett för kårmedlem men sälja vidare till en icke-medlem?
  Ja, det går att göra.
 • Kan studenter sälja vidare en biljett som de har köpt av någon annan?
  Ja, din biljett som kommit till din mail går att sälja vidare – precis som vid t ex en konsert där du har en e-biljett – QR-koden går bara att använda en gång i dörren.
 • Måste vi använda scanners? Eller vilka olika alternativ finns för oss? 
  • Det finns tre alternativ. Samtliga lösningar ger feedback både på skärmen och via ljud, så se till att ha högtalaren på.
   • QR-kod avläsning med mobilen;
    • är du arrangör som har access till er studentportal via Orbi hittar du scanningsläget direkt i aktiviteten i Orbi-appen.
    • Är du inte en del av utskottet/föreningens Orbi-portal måste arrangören av eventet skapa en “scannings-länk” som ger dig access till att scanna biljetter direkt via Orbi-appen.
   • QR-kod avläsning genom att använda datorn – Om ni inte har en extern QR-scanner kan ni fortfarande använda en dator som extern scanner. I aktiviteten som inloggade i Orbi-appen hittar ni ett scanningsläge som gör att ni använder datorns webbkamera.
   • QR-kod avläsning via en extern QR-läsare: Genom att koppla in en extern QR-läsare kan ni göra det ännu enklare – antingen genom att scanna manuellt eller att investera i en läsare som alltid läser av QR-koder passivt – det är plug and play som gäller, bara att stoppa i sladden i USB- uttag – QR-läsare finns att köpa i vilken elektronikbutik som helst – t ex här eller här
   • Läs mer här om de olika alternativen
 • Kan man skicka ut notiser via Orbi? Hur fungerar det? 
  • Det finns två olika sorters notiser ni kan skicka – dels en generell som inte gäller ett specifikt event – utan det som kallas för en “departement post”. Detta gäller generell information från er förening – t ex ett nyhetsbrev varje dag under Nolle-P, som nyantagna kan använda som en informationskälla som är svår att missa. Dessa går att styra mot specifika terminer/årskurser och ses endast av de som följer er förening.
  • Man kan även göra s.k. “event-posts”, som är kopplade till ett specifikt event. Detta innebär att man kan styra notisen mer träffsäkert till rätt målgrupp, samtidigt som alla utskick samlas i en lista inuti eventet.
  • Här finns en genomgång av de olika notiserna: https://www.youtube.com/watch?v=rF2s_0ElO_o
 • Kan man exportera informationen man får in vid biljettförsäljning?
  • Ja, inuti eventet går det att ladda hem deltagarlistan, både som en CSV-fil och Excel-fil, exporten innehåller all information om köparna.
 • I vilken utsträckning kan vi som arrangörer designa biljetterna och eventen?
  Det finns inget sätt att anpassa design på biljetterna i Orbi.
 • Hur fungerar biljettförsäljning i andra hand? (betalar man via swish?)
  Det fungerar ungefär som när du köper konsertbiljetter, fast studenten initialt har biljetten i Orbi-appen – har hen en köpare av sin biljett kommer hen kunna exportera den i Orbi-appen. Biljetten skickas då som en e-biljett, och försvinner från hens app. En arrangör kan ställa in om andrahandsbiljetter är tillåtet eller ej.
 • Hur implementeras rabattkoder och hur försäkras det att dessa inte sprids?
  Detta ställs in i samband med att ni skapar en biljettyp – där går det att lägga till en eller flera rabattkod/er för resp. biljett. Ni kan alltid ta bort och lägga till nya rabattkoder vid behov. Ni kan även kontrollera i deltagarlistan vilka som tagit del av biljetter med rabatt.
 • Kan man ändra svaren på frågorna i biljetten vid andrahandsköp?
  Nej, det som justeras är matpreferenserna när man överlåter biljetten från orbi-appen, men annars är det inget som justeras.
 • Kan man sälja biljetter till användare utanför en membership-grupp?
  Ja, det går just nu. Det är upp till kårerna att bestämma detta dock, så det kan ändras om det skulle uppstå ett behov av det.
 • Går det att låsa biljetter till en membership-grupp så att de inte kan säljas vidare?
  Ja, arrangören kan alltid konfigurera om en biljett kan överlåtas eller ej.
 • Vilken är transaktionsavgiften, och gäller den gratisbiljetter också? Kan den returneras?
  Transaktionsavgiften är 1.5% + 1,5:-, och uppstår endast när man köper en biljett som kostar pengar. Gratisbiljetter kostar inget, och vid returer returneras även avgifterna till arrangören.
 • Vad kommer att synas på biljetten?
  Utöver QR-kod, syns även namn, typ av medlemskap och svaret på alla frågor man angett.
 • Vad är Orbi-membership och hur fungerar det (öppna/låsta/dolda grupper)?
  Det är ett medlemskap som går att konfigurera flexibelt med följande parametrar:

  • Öppet; vem som helst kan gå med utan ansökan
  • Stängt; Krävs en ansökan för att gå med, dvs ni som konfigurerar medlemskapet tar emot ansökningar där ni kan godkänna, neka, eller begära mer information från personen som gjort ansökan
  • Dolt; Krävs en direkt inbjudan från er som arrangör – ingen ser det, ingen kan ansöka och det är helt upp till er att skicka inbjudningar till individer.Varje medlemskap går dessutom att addera frågor till, som kan sättas som valbara eller obligatoriska att besvara när man går med/ansökan/inbjudan. Dessa kan vara fritext, flervalsfrågor eller checkboxar (precis som biljetterna).
   Slutligen sätter ni en eller flera perioder som man kan köpa samt ett ev. pris. Till varje period sätter ni även ett försäljningsdatum. Man kan även välja att en period ska vara livslång.
 • Hur går biljettsläppsprocessen till?
  Ni sätter en tid och dag för biljettsläppet, samt en motsvarande sista dag/tid för släppet. Detta görs på varje biljettyp. När sedan tiden passeras öppnas eventet upp för försäljning.
 • Kan jag som eventarrangör sälja biljetter i slutna grupper utan att vara administratör för den slutna gruppen?
  Om du inte är en administratör för en sluten grupp kommer du inte se gruppen om du inte är antingen med i gruppen som inbjuden, eller administratör för densamma.
 • Kan flera användare vara administratörer på samma konto?
  Ja, ni kan bjuda in hur många ni vill. Antingen sätts man som Administratör eller Medlem – den enda praktiska skillnaden är att medlemmar inte kan bjuda in andra till kontot.
 • Hur gör man om man t ex ska köpa 4 biljetter där flera har kårmedlemskap? Typ om 1 person ska köpa biljetter åt andra, alltså?
  Sista kravallen som släpptes skedde släppet i två omgångar – första omgången var för alla kårmedlemmar, där man enbart kunde köpa en. Restsläppet hade därefter 2 per student som tak
 • Måste man ha en skolmail för att skapa ett konto eller kan man skapa ett konto med en privat mail?
  Man måste ha en LiU-mail.
 • Kan folk utanför LiU köpa en biljett till en fest via Orbi, dvs om personen inte har en LiU-mail?
  Om ni delar länken till eventet med personen kommer hen komma åt eventet via Orbi.
 • Kan olika sektioner sälja biljetter till samma event? T ex om en sektion vill sälja 50 biljetter till ett event och en annan vill ha ansvar för 100 biljetter till samma event.
  Det finns olika sätt att göra det beroende på exakt hur det är upplagt – kontakta gärna david@orbiapp.io för specifika frågor kring ett event (det brukar se lite olika ut).
 • Kan man lägga till t ex dryckes- och matbiljett på en festbiljett? Alltså flera QR-koder fast i en och samma biljett. Istället för att ha en separat biljett för det.
  Inte i dagsläget.
 • Går det att ta en skärmdump QR- koden, det vill säga hur är säkerheten kring biljetten?
  En QR-kod är endast giltig en gång, så det går inte att förbruka samma biljett flera gånger.
 • Var ser man man om man är med i en membership-grupp? Är det en egen flik eller ligger biljetten direkt bland alla andra biljetter?
  Det finns under din profil i Orbi-appen.
 • Är kontot kopplat direkt till ett bankkonto eller hur går det till när arrangören ska få in betalningarna?
  Ja, varje administratör för ett “Orbi Pay”-konto registrerar sin förening/utskott’s bankkonto vid registrering.
 • Hur “hack-säker” är appen?
  Väldigt! 😉
 • Hur gör man med de nya studenter som inte har kunnat få sin skolmail än?
  Alla nya studenter får tillgång till sitt LiU-ID den 7 augusti. Det är antagning.se som reglerar datumen och LiU har därför inte fått listan på vilka som ska börja på de olika programmen innan dess. Detta gör att det inte går att få sitt LiU-ID tidigare än så. Studenterna ska direkt kunna logga in på Lisam/ MinIT och få tillgång till mailadress/liu-ID direkt då tidigast den 7/8.
  Här finns information om hur man aktiverar sitt LiU-ID:
  https://liu.se/artikel/faq-registrering
  https://liu.se/artikel/checklistor
 • Finns det hjälp att tillgå om något inte fungerar vid biljettsläpp?/Hur tillgängliga är Orbi för att svara på frågor?
  Orbi har system som kickar inom något skulle vara fel, så att personer är på det inom minuter. Ni kan alltid nå Orbi via telefon också om det skulle krisa.
 • Många brukar sälja ett n0llepaket för ett fast pris, och då ingår det biljetter till t.ex. 5 olika fester. Kommer man alltså behöva sälja dessa 5 biljetter separat nu eller går det att dessa 5 olika biljetter ingår i gemensamt n0llepaket?
  Nollepaktet är bäst att sälja som ett medlemskap (med ett pris). När man därefter ska få access till en gratisbiljett så väljer arrangören då att ge medlemmar av “nollepaketet” gratis biljetter.
 • Om man skapar en grupp där man bjuder in folk. Bjuds dessa in genom email, eller hur går det till?
  De bjuds in i förstahand via en notis i Orbi-appen, om man inte har en användare får man en inbjudan via mail (som måste registreras i appen för att få access till gruppen).
 • Hur inkluderar man biljetter från flera olika evenemang, som man själv inte arrangerar, i sina respektive membership group? Vem får betalt
  Det går alltid att söka fram olika medlemsgrupper och bjuda in dem till ett event (med exklusiva biljettpooler eller priser) så länge de inte är dolda. Det är dock arrangören av eventet som tar emot intäkterna.
 • Finns det möjlighet att banna folk om man vet att de scammat?
  Ja, kontakta Orbi så kan de både utreda och utesluta om det skulle visa sig vara något fel.
Translate »