Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Valborg i Trädgårdsföreningen 2023

 

— This information will follow in English —

Efter förra årets braksuccé är det dags för studenterna vid LiU att i år igen samlas i Trädgårdsföreningen för att fira på Valborgsdagen den 30 april!

Vi kan alla se fram emot en mysig dag på gräsplätten med vänner, livemusik, foodtrucks och ett riktigt gott humör!

Forte! kommer vara med och sköta ljudet uppe på scenen så våra härliga studentband kan fylla området med sina sköna toner mellan klockan 12 och 18! Årets band är:

 • 12:00 Linköpings studentsångare

 • 12:30 Ling-bandet

 • 13:25 Psykologbandet

 • 14:20 Matnat-bandet

 • 15:10 Forte!

 • 16:15 Era barns framtid

 • 17:10 Y-bandet

På kvällen bistår våra kårhus Kårallen, Kårhuset Kollektivet och Trappan med härliga fester! För information om vad som händer under Valborg och övrigt i studentlivet, besök www.studentlivet.se eller logga in på Orbi-appen.

Observera att de bygger om vid Trädgårdsföreningens huvudentré och att ni inte kan parkera cyklar eller sparkcyklar där! Det kommer finnas avsedda cykelparkeringar inne i parken och det finns entréer på fler ställen att ta sig in på.

För allas trevnad och för att vi ska få fortsätta med detta fantastiska firande i Trädgårdsföreningen:

 • Undvik glasflaskor då dessa kan gå sönder och barn och djur kan skada sig på dessa.
 • Detsamma gäller kapsyler. Släng dem inte i gräset!
 • Släng allt skräp i anvisade sopkärl
 • Använd de avsedda cykelparkeringarna! Parkera inte längs med trottoarerna eller i rabatter!
 • Glöm inte att dricka vatten, det kan bli väldigt varmt och alla vill kunna uppleva ett så långt valborgsfirande som möjligt.
 • Ta hand om varandra <3 

Vi ses där!

— English —

After last year’s success, it is once again time for the students at LiU to gather in Trädgårdsföreningen to celebrate at Valborgs day  30/4!

We can all look forward to a cozy day on the grass with friends, live music, food trucks and a really good mood!

Forte! will be there to take care of the sound on stage so our student bands can fill the area with their amazing tones between 12 – 18! This year’s bands are: 

 • 12:00 Linköpings studentsångare

 • 12:30 Ling-bandet

 • 13:25 Psykologbandet

 • 14:20 Matnat-bandet

 • 15:10 Forte!

 • 16:15 Era barns framtid

 • 17:10 Y-bandet

In the evening, our Student Union houses Kårallen, Kårhuset Kollektivet and Trappan assist with wonderful parties! For more information about what happens during Valborg and other aspects of student life, visit www.studentlivet.se or log in to the Orbi-app.

Please note that they are rebuilding at Trädgårsdföreningens main entrance and that you cannot park bicycles or scooters there! There will be designated bicycle parking spaces inside the park and there are entrances in several places to enter.

A reminder:

 • Avoid glass bottles, they can shatter and people and animals could get hurt.
 • Don’t throw bottle caps in the grass!
 • Throw your thrash in the designated containers on site!
 • Use the designated bicycle parking spaces! Do not park along the sidewalks or in flower beds!
 • Don’t forget to drink water. It can be a warm day and we want you to enjoy as much of Valborg as possible.
 • Take care of each other! <3

See you there!