Välkommen till studentlivet.se – vi arbetar med att bygga upp sidan och mer innehåll kommer snart!

Gocart tävling i egengjorda bilar

Traditioner

I studentlivet blandas gammalt och nytt – men en del traditioner finns det. Vad betyder de olika färgerna på overallerna? Vad händer under ett läsår på ett campus? 

Gocart tävling i egengjorda bilar

Det finns traditioner nationellt, lokalt och till och med i varje förening. I studentlivet på LiU har vi traditioner vi delar med andra universitet, och även helt egna traditioner som varit med sedan starten. Även nya traditioner tillkommer under årens lopp. Studentlivet och studentkulturen är levande och förändras med de studenter som kommer och går. 

 

Syftet med denna mötesplats är att underlätta navigeringen i myllret av information om allt som hör till studentlivet vid LiU.

 

studentlivet.se utvecklas och förvaltas av

Kårservice logotyp