Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Studenter som spelar i band ute på stan

Engagemang

Det rika studentlivet bygger på engagemang. Studenter som arbetar ideellt i föreningslivet och ser till att det finns roliga saker att göra på fritiden och en gemenskap bland studenterna. Utan engagemang skulle vi inte ha något studentliv.

Studenter som spelar i band ute på stan

Vad innebär det att engagera sig?

I studentlivet behövs alla – det finns både små och stora engagemang som tar olika mycket tid och som innebär olika mycket ansvar. Ofta innebär det att du arbetar ideellt i din förening någon eller några gånger i veckan. Att arbeta ideellt innebär att du inte får lön, utan andra förmåner från din förening. Ett ideellt engagemang visar att du bryr dig om att bidra till gemenskapen bland studenterna, att du kan ta ansvar och att du är villig att lära dig saker. Det är en bra grej att ha på ditt CV. 

Här är några av de vanligaste formerna av ideellt engagemang:

Styrelseledamot – detta innebär att du är förtroendevald och jobbar med att driva verksamheten din organisation. Du har oftast ansvar för en specifik fråga i föreningen, exempelvis aktivitetsansvarig, kassör, ordförande eller marknadsföringsansvarig. En styrelse har regelbundna möten och du förväntas jobba med sina delar mellan mötena. Ofta innebär det också ett ansvar att arbetsleda olika utskott eller arbetsgrupper. 

Utskottsmedlem – många ideella föreningar har utskott som arbetar med en specifik fråga. Det finns ofta en ordförande i utskottet som ser till att uppgifterna fördelas ut och leder utskottets medlemmar. 

Projektgrupp – många föreningar arbetar med projekt och rekryterar medlemmar till sina projektgrupper. Ett sådant engagemang kan vara lite snävare än att vara styrelseledamot. Ofta har du specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter i projektet. 

Jobba på pub, café eller kårhus – det finns många möjligheter till engagemang på studentdrivna mötesplatser – både i tidsomfattning och ansvar. Du kan laga mat, sälja kaffe, vara bartender eller entrévärd. Ofta får du personalförmåner som tack. 

Studentrepresentant – detta engagemang innebär att du engagerar dig i din kår genom att vara studenternas röst i något beslutsfattande organ på LiU. Du deltar i olika möten och tycker till från ett studentperspektiv. 

Hur gör du för att skaffa sig ett engagemang?

Olika föreningar rekryterar på olika sätt. Det bästa är att hålla koll på de föreningar du är intresserad av: läs på deras hemsidor eller sociala medier om när de brukar rekrytera. Styrelser brukar skifta (byter personer) vid halvårsskiftet, alltså vid sommaren eller vid nyår. Valet kan gå till på olika sätt: till exempel vid ett medlemsmöte eller styrelsemöte, eller så har du en intervju med en ansvarig person.

Vad tycker de som har engagerat sig i studentlivet?

“Jag tycker det bästa är att man får vara med och bidra till att göra studentlivet roligt för alla andra studenter, samtidigt som man får vänner och erfarenheter man komma ha kvar resten av livet!”

Oliver, fd medlem i Läxmästeriet

“Det absolut bästa med att engagera sig i studentlivet är alla möjligheter! Möjligheter att lära sig nya saker, att utvecklas och att vara med och skapa något helt fantastiskt”

Sofia, fd kårordförande på StuFF

 

Syftet med denna mötesplats är att underlätta navigeringen i myllret av information om allt som hör till studentlivet vid LiU.

 

studentlivet.se utvecklas och förvaltas av

Kårservice logotyp