Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Bild på studenter so promenerar över färgglad mark

Sektioner

Sektioner är föreningar knutna till ett eller flera program, och arbetar med utbildningsfrågor, arbetsmiljö, studiesociala frågor och mer, tillsammans med studentkårerna.

Bild på studenter so promenerar över färgglad mark

Sektionen består av ideellt engagerade studenter som driver organisationen och studentdemokratin. Sektionerna har mycket studiesociala funktioner och anordnar evenemang, jobbar med näringsliv/karriär och massa annat. Sektioner har ofta olika utskott: en styrelse, ett fadderi, ett festeri, eller en kombination av dessa två, och andra typer av utskott. 

Medlemskap

När du blir medlem i din sektion och betala medlemsavgiften ser du till att din sektion får resurser att driva sin verksamhet. I vissa fall kan du bli medlem i din sektion och i din kår samtidigt, och då blir det billigare. 

Vilka sektioner finns det då?

Lista på sektioner som tillhör tekniska fakulteten och som samarbetar med LinTek.

Lista på sektioner som tillhör medicinska fakulteten och som samarbetar med Consensus.

Lista på sektioner som tillhör området utbildningsvetenskap eller filosofisk fakultet, och som samarbetar med StuFF.