Sektioner

Sektioner är föreningar knutna till ett eller flera program, och arbetar med utbildningsfrågor, arbetsmiljö, studiesociala frågor och mer, tillsammans med studentkårerna. Sektionen består av ideellt engagerade studenter som driver organisationen och studentdemokratin. Sektionerna har mycket studiesociala funktioner och anordnar evenemang, jobbar med näringsliv/karriär och massa annat. Sektioner har ofta olika utskott: en styrelse, ett fadderi, ett festeri, eller en kombination av dessa två, och andra typer av utskott.

Medlemskap

När du blir medlem i din sektion och betala medlemsavgiften ser du till att din sektion får resurser att driva sin verksamhet. I vissa fall kan du bli medlem i din sektion och i din kår samtidigt, och då blir det billigare.

Vilka sektioner finns det då?

Lista på sektioner som tillhör tekniska fakulteten och som samarbetar med LinTek.

Lista på sektioner som tillhör medicinska fakulteten och som samarbetar med Consensus.

Lista på sektioner som tillhör området utbildningsvetenskap eller filosofisk fakultet, och som samarbetar med StuFF.

Gröna Sektioner vid LiU

En del sektioner vid LiU är lite grönare än de flesta andra och kan titulera sig Grön Sektion.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Studentsektionernas arbete är kanske inte det mest miljöbelastande man kan tänka sig. Men vi använder papper, el och livsmedel och får en hel del skräp att ta hand om vid fester och andra aktiviteter.

Gör en insats för miljön och ha roligt under tiden

Gröna Sektioner måste förstås miljöanpassa sin egen verksamhet. Men minst lika viktigt är att sprida kunskap om miljö till medlemmarna på ett roligt sätt till exempel genom miljöpubar, bytesdagar och inspirationsföreläsningar.

Bli en Grön Sektion – hur svårt kan det vara?!

Inte särskilt faktiskt. Förutom att handla miljövänligt, källsortera och spara el ska minst en miljöansvarig utses och årliga handlingsplaner upprättas. För att få behålla diplomeringen som grön sektion måste man göra minst en förbättring per år.

Uppfyll kriterierna i detta dokument.
Fyll i mall till handlingsplan – laddas ner här

Gröna sektioner/föreningar:

 • Datateknologsektionen
 • FLiNS
 • I-sektionen
 • KogVet
 • LSIF/Campushallen
 • Maskinteknologsektionen
 • Medicinska föreningen
 • MvSek
 • Norrköpings Lärarsektion
 • SKA-sektionen
 • Socionomsektionen
 • TBi-Sektionen

Är du intresserad av att bli en grön sektion, eller vill du vet mer?
Kontakta LiUs miljöstrateg Anna Gustafsson:
telefon: 013-28 10 86
e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

Så här går diplomeringsprocessen till

 1. Utgå från mallen.
 2. Identifiera åtgärder som behöver genomföras för att leva upp till kriterierna, beskriv hur och när de ska genomföras och vem som ska genomföra dem.
 3. För tidigare diplomerade sektioner tillkommer kravet på minst en förbättringsåtgärd.
 4. Har ni problem med någon punkt – hör av er till anna.a.gustafsson@liu.se.
 5. Skicka minst en miljöansvarig till den miljöutbildning som ges en till två gånger per år (datum meddelas senare).
 6. Skicka in uppföljning av handlingsplanen och en ny handlingsplan för godkännande senast två veckor innan diplomeringen.
 7. Delta vid diplomeringsceremonin i maj.
Translate »