Kårer

Vid LiU finns tre studentkårer som tillsammans med sektionerna bevakar din utbildning, arbetsmiljö och ser till att det finns ett rikt studentliv. Studentkårerna ser också till att alla beslut på LiU har fått påverkas av minst en student, och är en viktig del i studentdemokratin vid universitetet. En studentkår är en ideell organisation som har fått detta uppdrag av Linköpings universitet och det finns vid LiU en kår för varje fakultet.

Organisation

Studentkårerna har ett gäng studenter, där vissa arbetar på heltid med de här frågorna. Antingen har de studieuppehåll eller precis tagit examen. Kårerna styrs demokratiskt av invalda studenter i ett forum som kallas kårfullmäktige, storleken varierar mellan de tre kårerna men är mellan 25 och 29 studenter. Fullmäktige röstas fram av studentkårens medlemmar.

Medlemskap

Studentkårerna kan utföra sitt arbete tack vare medlemmarna. När du blir medlem och betalar medlemskapsavgiften ser du till att det finns personal som kan arbeta med att upprätthålla studentdemokratin vid Linköpings universitet. Som tack får du olika förmåner, bland annat rabatt på inträde och på mat på kårhusen där vi bedriver egen köksverksamhet.

När du är på våra Kårhus får du 20% rabatt på mat och 20kr rabatt på inträdet när du är kårmedlem, oavsett vilken kår du är medlem i.

Kårhusen

Studentkårerna har också startat kårhusen – sex hus där du som student kan hänga, plugga, äta mat, gå på fest eller delta i andra evenemang. Om du är kårmedlem är du med och äger kårhusen, och därför får du rabatt när du går dit. Kårhusen drivs av ett aktiebolag som heter Kårservice AB, Kårservice ägs till 100% av de tre kårerna gemensamt.

Vilken kår tillhör du?

Studerar du vid medicinska fakulteten? Då är Consensus din studentkår. Bli kårmedlem här.

Studerar du vid tekniska fakulteten (LiTH)? Då är LinTek din studentkår. Blir kårmedlem här.

Studerar du vid området för utbildningsvetenskap (lärare) eller vid filosofisk fakultet? Då är StuFF din studentkår. Bli kårmedlem här.

Translate
Översätt