Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Referensgrupp till HusETT

Anmäl dig till referensgruppen HÄR!

Kårservice ägs av de tre kårerna vid Linköpings universitet och har som uppdrag att sätta studenten i fokus och leverera bästa möjliga studentnytta. Kårservice som bland annat driver de fem kårhusen vid LiU (Trappan, Örat, Ryds Herrgård, Kårallen och Kollektivet) märker nu av ett ökat behov av andra typer av engagemang än bara de mer traditionella verksamheterna som vi driver så som fest, pub, restaurang och studieplatser. Vi ser ett ökat behov av föreningsliv, ett ökat behov av andra typer av event och nätverksplattformar, beroende av var man är i sin utbildning. Andra typer av event och miljöer som kan tillgodose fler studenters behov för ett ännu bättre studentliv. Det är väldigt viktigt att vi (Kårservice) alltid har kontakten med er – studenter – och därför anser vi att det är väldigt viktigt att ni bidrar med era tankar och inputs i våra kommande projekt. Vi jobbar just nu febrilt med idégenerering för det “ny-gamla” huset – HusETT, som ligger på campus Valla. En äldre lokal som legat där i flera år – som nu ska få ett nytt syfte – och fylla ett nytt behov – nämligen att ge studentnytta till våra studenter.

Vi önskar därför få ta med er studenter i projektet, och få ihop en referensgrupp där vi kan prata ihop oss om tankar och ideer – hur vi bäst förvaltar och skapar mer nytta för studenterna och studentlivet – genom HusETT. Vad ska finnas där, vad vill studenterna ha? Vi vill testa ideer och bolla tankar och koncept, och vi vill helst se en stor spridning av studenterna (från olika utbildningar) i referensgruppen.
Vi hoppas du tycker om att tänka nytt och inte är rädd för att dela dina tankar och åsikter. Du behöver inte ha någon erfarenhet från engagemang inom studentlivet sedan tidigare – tvärtom – vi vill gärna få in allas aspekter, den vane festeristen som “hänger” på våra kårhus i veckor och helger, till den mer lugna studenten som kanske mest umgås med sin hund på kvällarna – för vi tror att ni alla kan bidra med bra tankar på hur vi ska fylla HusETT med liv och engagemang – för alla.