Orbi app – för studenter och föreningar vid LiU

Orbi FAQ för studenter
Orbi FAQ för föreningar
Videotutorials för appen

Orbi har som mål att maximera studenters studietid med en effektiv, intuitiv och smidig app för att hitta allt som rör livet på campus. Baserat på vem du är, vad du pluggar och vilken termin/studieår du läser fylls feeden med relevant event och information. Du kommer också kunna köpa biljetter, följa favoritföreningar och ta del av senaste nytt rörande eventet du ska gå på på fredag!

Som studentförening administrerar man enkelt sina aktiviteter via Orbis webbdashboard. Här kan du skapa aktiviteter, sälja biljetter och ta betalt för dessa på en och samma plats. Det underlättar dessutom för era kassörer som får fullständiga underlag där alla aktiviteter inom er förening eller sektion redovisas, med en setup som är anpassad precis till er organisation.

 

 

Följ era event genom statistik gällande bla biljettförsäljning, notiser, intäkter, nedräkning och mycket mera!

Du kan även skicka notiser till grupper av studenter för att nå ut med snabb, direkt och viktig information – som en knack på axeln när det behövs.

Ni kan dessutom verifiera kårmedlemskap direkt via Orbi – där föreningar kan erbjuda rabatter som automatiskt ger rätt pris till rätt student.

Det finns ännu mer att grotta ner sig i – men för att göra det enkelt: Vill ni veta mer, fråga något eller komma igång och börja använda Orbi så kan ni vända er direkt till dem via Liu@orbiapp.io,, alt. kontakta ansvarig direkt: David Maars, 073-6649652, david@orbiapp.io

 

 

Nu kan du som student eller förening ladda ner appen och logga in eller skapa konto – gör du det via en dator så kan du klicka här.

 

För studenten

Genom Orbis app, eller här på studentlivet.se kan studenten hitta event, information och karriär-relaterat innehåll baserat på data man anger vid registrering eller väl inne i appen.

En student som skapar ett konto i Orbi följer automatiskt alla föreningar och utskott som är relevanta beroende på vad man studerar – man vandrar genom en trädstruktur – från skolan centralt (där konton som ex FF och Kårservice följs) till mer lokala delar som tillhör ens studentkår och slutligen sektion.

Efter registrering kan man lägga till egna intresseföreningar genom att utforska och vandra runt i trädet kring LiU för att skaffa sig det mest relevanta och intressanta innehållet i appen. Alla studenter måste ha en giltig LiU-mail för att kunna registrera sig, för att säkerställa att det endast är LiU-studenter som hittar fram till eventen.

För förening/sektion

Som förening sker all administration av Orbi via ett webbgränssnitt. Här kan ni skapa event, sälja biljetter, göra informationsutskick, skapa jobbannonser med mera när ni genomför arrangemang hela vägen till att få färdiga rapporter till bokföringen och stänga böckerna till nästa verksamhetsår. Stora fördelar med appen är bland annat att era event kommer nå utvalda målgrupper för er förening, att ni minskar risken för fejkade biljetter iom digitala biljetter, samt möjlighet att nå ut bredare med publika och öppna event.

För att komma åt er förenings Orbi-konto måste ni lägga till minst en administratör till det, varpå denna administratör i sin tur kan bjuda in fler kollegor. Man kan alltså vara fler eller samtliga ur styrelsen kopplade till samma konto.

För att claima ert konto som syns här – skicka ett mail till Liu@orbiapp.io,

och ange följande:

  • Föreningsnamn
  • Plats i skolans ekosystem (centralt -> studentkår -> sektion / eller fristående förening)
  • Emailadress att bjuda in

På sektioner där det kan finnas många utskott/föreningar kan det krävas extra tid att gå igenom era specifika behov – ex i de fall en styrelse sköter bokföringen åt mindre utskott/föreningar inom sektionen, eftersom man via betalsystemet Orbi-pay kan koppla mindre utskott/föreningar till styrelsens huvudkonto, och därmed få in betalningar & rapporter för bokföringen från alla relevanta delar av sektionen.

Detta innebär dock att mindre utskott fortfarande kan administrera sina egna event, men att alla betalningar som görs för ex biljetter går in till styrelsens rapporter och bankkonto.

 

Kopplingen mellan Orbi och Studentlivet.se

För att studenterna vid Linköpings universitet ska få möjlighet att vara en del av det stora rika student-och föreningsliv som finns här kan vi genom Orbi, spegla föreningsgalleriet upp på studentlivet.se. Därför är det av stort intresse att ni som förening fyller i er information + logga i ert Orbi-konto. Eftersom Studentlivet.se, hämtar sin data direkt från Orbi – det syns senare här. Detta görs för att vi (Kårservice, som driver Studentlivet.se) vill bidra till inkludering, och att fler ska få möjlighet att hitta sammanhang och föreningar, som denne annars inte hade fått kontakt med. Kårservice har inte heller möjlighet att själva administrera varje förening manuellt med text + bild + kontaktinformation, och därför är samarbetet mellan Orbi och Studentlivet en positivt nyhet för flera.
Samma sak gäller för eventen som administreras via Orbi – de hämtas från appen, och speglas upp på studentlivet.se – här. Detta är ett sätt att möjliggöra för fler att få upp ögonen för event som sker av och/eller för studenter vid LiU, samt minska de fysiska köerna som sågs som en stor negativ aspekt från studenter (Kårservice marknadsundersökning vt 2021). Det möjliggör även för fler att kunna köpa biljetter till event som sker vid olika campus och där man inte behöver befinna sig på en fysisk plats, för att få tag i en biljett till ett event – på så sätt exkluderar vi färre, och skapar möjligheter för fler att bli en del av studentlivet.

 

Har ni frågor om registrering av förening eller uppladdning av event osv – hänvisar vi till Orbi – maila till liu@orbiapp.io

Translate »