Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Miljöstöd

Stödet är primärt avsett för studentföreningar vid LiU och studentaktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling genom att miljöfrågor belyses och att aktiviteten är miljöanpassad. Stödet kräver en motfinansiering av studentföreningen, det vill säga att miljöstödet endast täcker delar av kostnaden.

Miljöstödet får inte användas till inköp av alkoholhaltiga drycker.

Förening som söker stöd ska:

 • ha tydlig anknytning till Linköpings universitet.
 • arrangera en aktivitet med tydlig miljöfokus och som är miljöanpassad.

Föreningarna kan söka bidrag t ex för:

 • fortbildning/utbildning inom miljöområdet
 • aktivitet/evenemang med miljöfokus
 • kostnader som beror av miljöfokus i samband med aktivitet/evenemang
 • marknadsföring

Exempel på bidrag:

 • arvode till instruktör/lärare/föreläsare
 • marknadsföring av föreningen och dess aktiviteter/evenemang
 • kostnader för miljö/Fair Trade-märkta produkter som används inom aktiviteten/evenemanget

Motfinansiering och utbetalning:

 • Aktiviteten/evenemanget ska motfinansieras av studentföreningen vilket innebär att föreningen står för ungefär halva kostnaden.
 • Föreningen behöver kunna stå för hela kostnaden initialt eftersom utbetalning av stöd sker i efterhand.

Prioritering:

 • bidraget ska innebära att miljöfrågor lyfts i ett sammanhang där det engagerar, inspirerar eller motiverar studenter vid LiU att agera mer hållbart.
 • verksamhet i Linköping-Norrköping prioriteras
 • pengarna ska ses som ett stöd och motivera till att genomföra projektet

Äskningsprocess:
Stöd söks i första hand i förväg och fördelas två gånger om året, i mars och oktober.
Äskning ska innehålla:

 • Vem/vad det är som äskar
 • Vad som äskas för
 • Vem aktiviteten riktar sig till
 • Var aktiviteten ska äga rum
 • Hur mycket som äskas för
 • Budget för aktiviteten/evenemanget där studentföreningens motfinansiering tydligt framgår 
 • Besked om tilldelning kommer vanligen några veckor efter sista ansökningsdag.
 • Utbetalning sker i efterhand. När aktiviteten genomförts, lämnas faktura och en redogörelse för att aktiviteten genomfördes enligt ansökan samt kvitton som styrker detta. Miljöstödet kan sedan betalas ut till angivet bankgiro eller postgironummer.

Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag för vårterminens miljöstöd är 1 mars och för höstterminens miljöstöd den 1 oktober.

Maxbelopp:

Maximalt belopp som utbetalas per ansökningsomgång är 5 000 SEK.

Frågor och ansökan
För att lämna in ansökan eller vid frågor kontakta miljöstrateg Anna Gustafsson.

tel nr: 013-281086