Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Bild på vindkraftverk

Framtid

Framtiden är ljus för dig som studerar vid LiU. Men vad går det att göra efter examen? Och hur tar du dig till din drömarbetsplats? Läs mer om framtidsmöjligheter nedan.

Bild på vindkraftverk

InGenious

InGenious är en först och främst en kurs som kopplar ihop studenter vid Linköpings universitet med näringslivet – en kurs som kanske senare utmynnar i uppstart av eget företag, vem vet. I InGenious-projekt jobbar studenter skarpt med projektarbete i gruppform – och får högskolepoäng för det. Lösningar framtagna inom InGenious ägs av projektgruppen. Vill uppdragsgivaren använda dessa, eller fortsätta att utveckla dem i egen regi, behöver de först köpa rättigheterna. Hela köpeskillingen tillfaller projektgruppen.


LiU Innovation

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns elva innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart, finansierings- och patentfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovation arbetar under sekretess och är kostnadsfritt för dig vid LiU. Ett tips är att slänga iväg ett mail och gå och ta en kopp kaffe som första steg!


LEAD – LiU Entrepreneurship and Development

LEAD – LiU Entrepreneurship and Development är verksamma i Norrköping och Linköping och ägs av Linköpings universitet via det helägda dotterbolaget LiU Holding AB. LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av start-ups genom att förse innovatörer och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för att nå snabbare och säkrare tillväxt. Något för dig med ett företag som vill växa, med andra ord!


NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller annat som rör företagande. Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare ett nätverk av samarbetspartners som stöder dem med både finansiella medel och personlig expertis och engagemang.

Låt proffs hjälpa dig hitta drömjobbet!

Skill är ett modernt kompetensföretag med ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, hr-tjänster och kompetensutveckling. Skill har en stark kundbas i teknik- och industriföretag samt inom IT och tech. Rätt människor, på rätt plats, kan förändra allt – och när människor växer, växer företag. People change – everything.
Klicka här för att läsa mer om hur Skill kan hjälpa dig på vägen till din framtida karriär!