Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Var med och forma studentlivet.se

Vi kommer jobba vidare med att förenkla utbytet av information och göra det enklare för studenter att möta både föreningar och varandra.

 

Syftet med denna mötesplats är att underlätta navigeringen i myllret av information om allt som hör till studentlivet vid LiU.

 

studentlivet.se utvecklas och förvaltas av

Kårservice logotyp