Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Studenter för Pride

🏳️‍🌈EAST PRIDE 2022🏳️‍🌈
Lördagen den 28 maj (v. 21) är det äntligen dags för det storslagna pridetåget här i Norrköping! Ta på er ovven, de färggladaste kläderna ni har, ta med er alla ni känner och häng med på Norrköpings största fest EAST PRIDE 2022 och representera LiU för pride! 🏳️‍🌈

INFORMATION
Under vecka 21 kommer vi i NLSek sitta mellan husen och taggar till varje dag fram till paraddagen. Vi kommer bland annat sälja prideflaggor, ansiktsfärger och märken där alla studenter är välkomna!
Under veckan kommer även lärarnas riksförbund samt lärarförbundet att sitta med oss. Har ni frågor till dem är det ett perfekt tillfälle att ställa de då.

VI SITTER MELLAN HUSEN
Måndag 23/5: 12-13, NLSek, Lärarförbundet
Tisdag 24/5: 12-13, NLSek, Lärarnas riksförbund
Onsdag 25/5: 12-13, NLSek, Lärarförbundet, campuslärare från fritidshem hälsar på
Torsdag 26/5: 12-13, NLSek, Lärarnas riksförbund
Fredag 27/5: 12-13, NLSek
Lördag 28/5: 12.00, vi går paradtåg och representerar LiU för pride

SCHEMA OCH HÅLLTIDER LÖRDAGEN DEN 28/5
Samlingen för East pride paraden är kl. 12.00 med avmarsch kl. 13.00. Vi samlas tillsammans alla studenter från LiU i folkparken kl. 11.00 och taggar till med musik och ett glatt humör (ta med egen dryck för att inte gå törstiga innan och under paraden). Därefter går vi tillsammans till mötesplatsen för paraden och möter upp resterande som ska gå med i pridetåget! Hur kul? Efter paraden vid ca 14.30 anordnar East pride musik samt att det kommer vara tal.
11.00: Samling vid folkparken
11.40: Går till samlingsplats för paraden
12.00: Samling med East pride (Information om samlingsplats kommer senare!)
13.00: Pridetåget börjar!
14.30: Tåget når sin slutdestination och East pride fortsätter med musik och tal för dem som vill stanna kvar (information om plats kommer senare!)

Ta hand om er så hoppas vi i NLSek att ni studenter är lika taggade som vi över att representera LiU för pride! 🏳️‍🌈

Med vänliga hälsningar,
Norrköpings lärarsektion 2022

––––– English –––––
Saturday, May 28 (w. 21), it’s finally time for the magnificent Pride parade here in Norrköping. Put on your ovve, the most colorful clothes you have, bring everyone you know and join us at Norrköping’s biggest party, EAST PRIDE 2022 and represent LiU for Pride!🏳️‍🌈

INFORMATION
During week 21, all of us in NLSek will sit “mellan husen” and get hyped each day until the parade day. We will also be selling pride flags, face colors and badges where all students are welcome to join!
During the week, Lärarnas riksförbund and Lärarförbundet are also going to join us. If you have any questions for them, it is a perfect opportunity to ask them at that time.

WE ARE SITTING MELLAN HUSEN
Monday 23/5: 12-13, NLSek, Lärarförbundet
Tuesday 24/5: 12-13, NLSek, Lärarnas riksförbund
Wednesday 25/5: 12-13, NLSek, Lärarförbundet, Campus teachers from Fritidshem will be visiting us
Thursday 26/5: 12-13, NLSek, Lärarnas riksförbund
Friday 27/5: 12-13, NLSek
Saturday 28/5: 12.00, time to walk in the parade and represent LiU for pride

SCHEDULE AND TIME FOR SATURDAY MAY 28
The gathering for the East pride parade is at 12.00 with departure at 13.00. We will gather together, all students from LiU in Folkparken at 11.00 and get hyped with music and a good mood (bring something to drink to not get thirsty before and during the parade). Thereafter we will walk together to the meeting place for the parade and meet up with the rest who will join the parade! How fun? After the parade around 2.30 pm, East Pride organizes music and speeches to listen to.
11.00: Gathering at Folkparken
11.40: We walk to the gathering place for the parade
12.00: Gathering with East pride (Information about gathering place will come later!)
13.00: The Pride parade begins!
14.30: The parade reaches its final destination and East Pride continues with music and speeches for those who want to stay (information about the place will come later!)

Take care of yourself! All of us in NLSek hope that all of you students are as hyped as we are to be representing LiU for pride! 🏳️‍🌈

Sincerely,
Norrköpings Lärarsektion 2022