Welcome to studentlivet.se – Your guide to study social Life at Linköping University

Studentfiket, Täppan

Föreningen Studentfiket, Campus Norrköping, startades i januari 2005 och består av studenter från den tekniska och den filosofiska fakulteten. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och syftet har varit att starta och sedan driva ett café på Campus Norrköping.