Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Covidpass – det här gäller

Regeringen har fattat beslut om möjligheten att nyttja Covid-pass och kunna fortsätta att bedriva verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

I nuläget omfattas nattklubb och liknande arrangemang (tex kravall eller konsert) och det innebär att kårhusen endast kan ta emot gäster som uppvisar giltigt Covid-pass. Covid-pass laddas ned med e-legitimation och kravet är minst två vaccinationsdoser alternativt läkarintyg om medicinska skäl gör att man inte kan vaccinera sig.   

Restaurangverksamhet omfattas i dagsläget inte, vilket innebär att Covid-pass inte kommer kontrolleras i samband med pub, lunch, sittning eller motsvarande*. 

Precis som tidigare gäller råden att du ska undvika trängsel om du inte är vaccinerad och stanna hemma om du är sjuk.

* undantag sittningar där man får stämpel till nattklubb redan vid sittningen. I dessa fall kommer Covid-pass att kontrolleras vid sittningens start. Den som inte ska delta på nattklubb efteråt behöver då inte visa Covid-pass men ombeds lämna omedelbart efter sittningens slut. 
Vi hoppas att var och en tar ansvar för att minska smittspridningen och att vi gemensamt fortsätter verka för ett tryggt och roligt studentliv i världsklass. 

Vi på Kårservice är tacksamma över att vi kan fortsätta skapa ett levande studentliv tillsammans med alla er och att vi fortsätter ta hand om varandra!