Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Covid-19 – Covidpass/vaccinationsintyg från 1 december

Regeringen har fattat beslut om möjligheten att nyttja vaccinationsintyg och kunna fortsätta att bedriva verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

I nuläget omfattas nattklubb och liknande arrangemang (tex kravall eller konsert) och det innebär att kårhusen endast kan ta emot gäster som uppvisar giltigt vaccinationsintyg. Intyget laddas ned med e-legitimation och kravet är minst två vaccinationsdoser alternativt läkarintyg om medicinska skäl gör att man inte kan vaccinera sig.   Intyget handlar om att visa att du är vaccinerad, intyg om negativt covid-test accepteras ej.

Restaurangverksamhet omfattas i dagsläget inte, vilket innebär att intyg inte kommer kontrolleras i samband med pub, lunch, sittning eller motsvarande*. 

Precis som tidigare gäller råden att du ska undvika trängsel om du inte är vaccinerad och stanna hemma om du är sjuk. För mer information läs här.

* undantag är sittningar där man får stämpel till nattklubb redan vid sittningen. I dessa fall kommer intyg att kontrolleras vid sittningens start. Den som inte ska delta på nattklubb efteråt behöver då inte visa intyg/pass men ombeds lämna omedelbart efter sittningens slut. 
Vi hoppas att var och en tar ansvar för att minska smittspridningen och att vi gemensamt fortsätter verka för ett tryggt och roligt studentliv i världsklass. 

Vi på Kårservice är tacksamma över att vi kan fortsätta skapa ett levande studentliv tillsammans med alla er och att vi fortsätter ta hand om varandra!  

 

Syftet med denna mötesplats är att underlätta navigeringen i myllret av information om allt som hör till studentlivet vid LiU.

 

studentlivet.se utvecklas och förvaltas av

Kårservice logotyp